Herunder følger et lille udpluk af de projekter, som vi har været med til at løse igennem tiderne. Måske kan det bruges som inspiration til, hvad vi kan hjælpe dig med.

Tilbuds- og ordreflow

Udarbejdelse af tilbud for maskiner, som tilbydes både som kontantsalg samt finansiering (leje/leasing). Via guide konfigureres de enkelte dele til en maskine og pris beregnes. Maskindele og priser vedligeholdes i database.

Der dannes tilbud i Word, ordregrundlag til fabrik/værksted, ordrebekræftelse og/eller kontrakt samt dækningsbidragsanalyse i Excel. Data gemmes i xml og dokumenterne genereres på baggrund heraf.

Løsningen benyttes i flere lande og indeholder et oversættelsesmodul, så guiden kan vises i lokalsprog.

Skabelonsystem

Knap i Ribbon, der viser dialogboks, hvor brugeren kan vælge mellem forskellige dokumenttyper (brev, følgeskrivelse, rapport mv.), sprog (dansk, engelsk, fransk mv.). Der hentes kundeoplysninger, herunder adresseoplysninger, fra tidsregistreringssystem samt oplysninger for den aktuelle medarbejder fra Active Directory.

Metadata gemmes som xml i de respektive dokumenter, så de f.eks. kan vises på SharePoint-site.

I denne løsning er layout (Word-skabelon) og standardtekster adskilt. Det giver den fordel, at logo, skrifttyper, margener osv. kun skal vedligeholdes ét sted – nemlig i skabelonen. Alle standardtekster indsættes automatisk i dokumenterne ud fra brugerens valg i dialogboksen og får automatisk det rigtige layout.

Tabelværktøj til Word og Excel

Værktøj, der indsætter og håndterer opsætning og udseende på din tabel i Word, når du har kopieret den fra Excel. Et værktøj, der virkelig gør en forskel for brugere, der benytter mange tabeller i rapporter og notater.

Rapportskabelon med designværktøjer

Rapportskabelon med valg mellem 10 forskellige farver til forside og bagside. Herudover er der udviklet specielle værktøjer til indsættelse og formatering af tabeller, faktabokse samt både helsidesbilleder og billeder, der skal stå korrekt midt i teksten. Skabelonen indeholder naturligvis nem adgang til de typografier (overskrifter, citater, alm. brødtekst), som skal bruges under udarbejdelse af en rapport, ligesom der er lavet funktionalitet til korrekte tal- og punktopstillinger.